Nästa artikel

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är en arbetsmetod och ett förhållningssätt som det råder delade meningar om. Det är i alla fall Special Nests observation efter att ha skrivit flera artiklar om TBA. Somliga förespråkar metoden, andra är mer skeptiska. Idag bjuder vi på ett antal texter där vi har intervjuat yrkesverksamma som är positiva till metoden.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om tillämpad beteendeanalys, TBA: 

"Fikonspråk - grundkurs i TBA": En intervju med Christian Lindskog som är initiativtagare till en filmserie där väsentliga begrepp inom TBA avhandlas. 

"Forskning bör bedrivas på skolor och förskolor": Lise Roll-Pettersson professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, berättar om varför TBA bör vara ett inslag i de pedagogiska grundutbildningarna.

”Barn lär sig genom att lyckas”: Här intervjuas Madde Englund som driver företaget TBA-träning. 

"TBA i skolan – förstärk det du vill se mer av": Beteendeanalytikern Charlotta Nylén Peace berättar om TBA som en metod för att stärka motivationen och förebygga problemskapande beteenden hos elever. 

Kategorier: 
Metoder
Annons