Nästa artikel

  • Läkaren Lotta Borg Skoglund är medgrundare till företaget Smart Psykiatri och en av forskarna bakom studien om stigma vid npf.

Premium Det är inte ovanligt att personer med adhd och autism får sig en rejäl släng av omgivningens fördomar om npf. Negativ särbehandling kan leda till flera negativa konsekvenser – allt från sänkt självförtroende till att individen inte får möjlighet att uppfylla sin potential i arbetslivet. Just nu genomförs en större enkätstudie om stigma vid npf med målsättningen att förbättra samhällets bemötande av personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Försöker du hålla din adhd hemlig? Tror du att andra inte skulle tycka om dig om de visste att du hade autism? Är du orolig över att din karriär kan påverkas negativt av arbetsgivares attityder till adhd? Blir du behandlad på ett annorlunda sätt om omgivningen känner till din diagnos? Detta är några av frågorna i en ny enkätstudie som genomförs i samarbete mellan Karolinska institutet och universitet i den nederländska staden Groningen. Studien undersöker i vilken utsträckning

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons