Forskning

Forskning
Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten...
Forskning
En amerikansk studie om samband mellan gravida kvinnors konsumtion av lightläsk och autism hos pojkar fick spridning i svenska medier under hösten. När...
Forskning
Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker...
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...
Forskning
Barn som under fostertiden utsätts för höga halter av PFAS-ämnen får oftare remiss från BVC till logoped än andra barn. Flickor som utsatts för...
Forskning
En starkare förmåga att processa auditiva intryck hänger ihop med mindre sociala svårigheter hos autistiska tjejer. Detta kan vara ett skäl till att...
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Forskning
Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik...
Liv & Hem
Forskningen om äldre med adhd släpar efter och inom denna grupp är det påfallande få som får diagnos. Överläkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund...
Forskning
Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos....
Forskning
Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar...
Liv & Hem
Mirjam Palosaari Eladhari forskar om datorspel och använder även spelteknik för att utveckla hjälpmedel i vardagen för personer med autism. Bilden...
Forskning
Autism är väldigt mycket vanligare bland vuxna sökande till allmänpsykiatrin än bland befolkningen i stort – 18,9 procent jämfört med 1-1,5 procent....
Forskning
Internationella forskare har nyligen publicerat en översikt av all forskning som har gjorts de senaste 20 åren om könsskillnader vid neuropsykiatriska...
Forskning
I en ny studie har svenska forskare undersökt spädbarns hjärnaktivitet vid exponering för olika typer av visuell information. Syftet är att få bättre...
Forskning
Antalet adhd-diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med det även användningen av adhd-läkemedel. Trots att medicinerna hjälper många...
Forskning
Att personer med autism har svårigheter i det sociala samspelet och även kan ha social ångest har tidigare forskning visat, men hittills har lite varit...
Forskning
Tänk om en fingermätning skulle kunna visa tecken på autism? Den så kallade 2D:4D-kvoten har de senaste åren förknippats med allt från autism och...
Forskning
Ungefär hälften av alla gravida har använt paracetamol. Med jämna mellanrum blossar forskningsdebatten upp – kan lite Alvedon under graviditeten...
Forskning
Unga med autism rör på sig mindre än unga utan diagnos, visar forskning. Men vad tycker egentligen ungdomar med autism om fysiska aktiviteter i skolan...
Forskning
Över 2500 internationellt tongivande autismforskare, delegater och studenter från mer än 70 länder möttes i början på maj på Stockholmsmässan...
Forskning
Sedan slutet av 90-talet har forskare och läkare inom svensk barnpsykiatri rapporterat om att autismdiagnoserna ökar. Förklaringarna har ofta varit...
Metoder
Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen...
Forskning
En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko...
Forskning
Klassifikationen av funktion, ICF, utgår från att individen är i ständigt samspel med sin omgivning, vilket påverkar mående och funktionsförmåga....