Nästa artikel

  • Ulrica Dahlén är chef för enheten för processtöd och specialpedagogik vid skolutvecklingsavdelningen på Skolverket.

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen relation till innehållet i texten.

Premium När eleven riskerar att missa målen trots anpassningar så ska åtgärdsprogrammet träda in som ett kraftfullt verktyg. Att åtgärderna sätts in för sent är ett känt problem, med utebliven gymnasiebehörighet som konsekvens. Special Nest har intervjuat Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket, om ökningen av antalet åtgärdsprogram.

Andelen elever som har ett åtgärdsprogram fortsätter att sakta ticka uppåt. Under läsåret som gått har 6,2 procent av grundskoleeleverna fått någon form av särskilt stöd. Det motsvarar 68 600 elever. Det är svårt att sia om utvecklingen är lovande eller oroväckande, men Ulrica Dahlén som är enchetschef på Skolverket är försiktigt positiv. – Vi ser fortfarande ett glapp, det kanske är för få som har fått åtgärdsprogram då ungefär 15 procent inte blir behöriga till

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons