Nästa artikel

Antalet åtgärdsprogram har halverats sedan den 1 juli 2014. Det gör det svårare att utvärdera och följa upp insatser i skolan.

Sedan den nya skollagen inträdde 1 juli 2014 har antalet åtgärdsprogram halverats. Det beror på att skolan inte längre behöver upprätta åtgärdsprogram för elever som kräver anpassningar som skolan anser kan utföras inom ramen för den vanliga undervisningen av skolans personal. Det betyder också att det blir betydligt svårare att utvärdera och följa upp insatser eftersom de inte förs in i åtgärdsprogram.

Ansvarig för utredningar kring om elevens svårigheter kan utföras inom ramen av den vanliga undervisningen eller inte är rektorn på skolan. Om eleven är i behov av större insatser och stöd ska åtgärdsprogram upprättas och uppföljas och utvärderas kontinuerligt.

Exempel på insatser vilka utgör särskilda stödåtgärder och kräver upprättande av åtgärdsprogram är: särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad studiegång eller studiehandledning på modersmål.

 

Annons