Lagstöd

Skola
I skollagen finns en bestämmelse för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att lyckas som alla andra. Den går under flera...
Lagstöd
Alla människor ska ha samma rättigheter i samhället, därför har nu bristande tillgänglighet införts som en diskriminering i lagen.
Lagstöd
Socialtjänstlagen (SoL) styr socialtjänstens arbete. Lagen ska erbjuda hjälp till alla med tillräckligt behov, men på grund av det stora tolkningsutrymmet...
Lagstöd
Det är sedan 1993 lagstiftat om att personer med vissa funktionsnedsättningar har rätt till hjälp och omsorg. Men vad innebär lagen om stöd och service...
  •