Lagstöd

Liv & Hem
Samuel var elva år när han inte klarade av att gå i skolan längre. Hans funktionsnedsättning gjorde det alltför påfrestande med sociala kontakter....
Skola
Det är aldrig en acceptabel lösning att en elev med skolplikt blir hemma en längre tid. Då har myndigheter, skola och socialtjänst misslyckats. Man...
Skola
Undantagsbestämmelsen bör inte användas för elever med NPF-diagnoser. De faller inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Pyser man...
Lagstöd
Regelverket är tydligt – medicinska diagnoser eller ekonomiska resurser får aldrig styra elevens rätt till särskilt stöd. Det säger Mikael Hellstadius,...
Liv & Hem
"Det behövs en strukturerad process där information om rättigheter, kunskap och stöttning ges direkt. Det skulle spara tid och kraft hos många...
Liv & Hem
Boendestödet innebär att man får hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv – antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Sedan 2011 är...
Skola
I skollagen finns en bestämmelse för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att lyckas som alla andra. Den går under flera...
Lagstöd
Alla människor ska ha samma rättigheter i samhället, därför har nu bristande tillgänglighet införts som en diskriminering i lagen.
Lagstöd
Socialtjänstlagen (SoL) styr socialtjänstens arbete. Lagen ska erbjuda hjälp till alla med tillräckligt behov, men på grund av det stora tolkningsutrymmet...
Lagstöd
Det är sedan 1993 lagstiftat om att personer med vissa funktionsnedsättningar har rätt till hjälp och omsorg. Men vad innebär lagen om stöd och service...
  •