Nästa artikel

"Det behövs en strukturerad process där information om rättigheter, kunskap och stöttning ges direkt. Det skulle spara tid och kraft hos många familjer med ett barn som just fått en NPF-diagnos", säger Camilla Norberg Hansen. Hon är mamma till en vuxen son med autism och i startgroparna med sitt företag TIS (Tillfälligt individanpassat stöd).

– Problemet idag är att enskilda individer kommer att behöva betala för att får min hjälp. Det finns möjlighet att välja privata alternativ inom flera områden idag. Varför ska inte familjer med ett funktionsnedsatt barn har rätt att få välja råd och stöd som är privat? Här behöver vi en debatt.

Camilla Norberg Hansen är själv mamma till en idag vuxen son med autism. Hon vet av egen erfarenhet att många föräldrar känner sig hjälplösa, ensamma och uppgivna. Det är en ständig kamp för att ta reda på och få rätt till stöd och hjälp. Camilla Norberg Hansen vill därför starta TIS – Tillfälligt individanpassat stöd, där hon ska erbjuda råd och stöd till familjer med NPF-diagnos.

– Det är en kamp och allting utgår hela tiden från myndigheten och organisationen. Alla insatser kring skola, fritid, rättigheter och lagstöd behöver man ta reda på själv. Det finns ingen samordning, ingen som stöttar upp och ingen som kan tala om hur man ska göra och var man ska börja.

 

Vill lära andra om rättigheter
Hösten 2014 genomförde Camilla Norberg Hansen en digital marknadsundersökning genom ett flertal riksföreningar inom autism. Hon ville veta huruvida det finns någon efterfrågan på en tjänst om hjälp att samordna och prioritera insatser långsiktigt. Hon fick god respons.

– Mitt mål är att utmana Råd & Stöd funktionen inom LSS och förhoppningsvis på sikt medverka till att det monopol de har på tjänsten idag upphävs. Den är passiv och ger inga rekommendationer. TIS är tänkt att vara med hands-on, ge långsiktiga planer och lära familjer deras rättigheter.

Råd och stöd inom LSS ger endast en del av informationen, de samordnar inte skolans pedagogiska stöd eller vilken blankett som ska fyllas i till försäkringskassan för att få ekonomiskt bistånd, påtalar Camilla Norberg Hansen.

– Det här är ett problem. Stöd och råd till en familj behövs på alla områden. Direkt. Familjen behöver jobba snabbt. Det kan handla om pedagogiska insatser som direkt behöver sättas in och som avgör barnets fortsatta utveckling. Eller hur hyran ska betalas då föräldrarna inte kan jobba heltid längre.

 

Hade själv velat ha samma stöd
TIS är tänkt att fungera som en trestegsmodell med analys av familjens nuläge, prioritering av åtgärder och hjälp med att starta upp det mest akuta. I TIS ingår också en föreläsning om alla lagar och myndigheters skyldighet till stöd.

– Jag har utformat en modell som jag hade varit hjälpt av för 21 år sedan. Det är viktigt att familjen förstår hur samhället är uppbyggt. En så enkel sak som att du kan skicka in ansökan om vårdbidrag innan läkarintyget har anlänt och komplettera med det efteråt, det minskar handläggningstiden och du får pengarna fortare.

 

Camilla Norberg Hansen startar under hösten 2015 ett pilotprojekt i Skåne med förhoppning om att erbjuda tjänsten med start våren 2016.

Vad är LSS?

LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och ger särskild hjälp. LSS erbjuder rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped för att individen ska få kunskap om vad funktionshindret innebär och vad samhället kan erbjuda för att underlätta livssituationen. En individ kan inte begära sjukvårdande behandling, habilitering, rehabilitering, service inom socialtjänsten eller pedagogiska insatser som hör till undervisning som en rättighet via LSS.

Kategorier: 
Lagstöd
Annons