Sverige

Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Liv & Hem
I dag arrangeras DLD Awareness Day, eller Språkstörningsdagen, världen över. Syftet är att sprida kunskap om språkstörning, som kallas developmental...
Liv & Hem
Barndomsvännerna Therés Stephansdotter Björk och Josefine Jakobsson var båda duktiga i skolan, men i det dolda kämpade de för att klara av vardagen....
Skola
Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon har arbetat som övergripande specialpedagog inom ett centralt skolstöd...
Liv & Hem
Det tidigare hockeyproffset Jonathan Hedström blev känd som en hårt jobbande och ständigt omdiskuterad retsticka på isen, men utanför rinken brottades...
Skola
Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En...
Forskning
Barn som under fostertiden utsätts för höga halter av PFAS-ämnen får oftare remiss från BVC till logoped än andra barn. Flickor som utsatts för...
Hjälpmedel
Det är förmodligen ingen nyhet att en bra planering kan leda till minskad stress och mer energi i vardagen. Men hur ska man egentligen gå tillväga...
Liv & Hem
Arbetslösheten är hög bland autistiska personer medan kunskapen om autism är låg på arbetsplatserna – men enkla anpassningar kan underlätta yrkeslivet...
Liv & Hem
Sophia Bergmann är psykiater, autist och författare till nya boken ”Välkommen till Autismland – leva med en annorlunda hjärna”. Det är en innehållsrik...
Liv & Hem
För föräldrar till barn med allvarliga funktionsnedsättningar blir ansvaret ofta stort och livslångt. Så är det också för Maud Deckmar som har...
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...
Liv & Hem
Den kritiserade modellen som har införts på två skolor i Kalix har lagts på is. Nu väntar efterspelet – dels ska huvudmannen utreda vad som har...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Forskning
En starkare förmåga att processa auditiva intryck hänger ihop med mindre sociala svårigheter hos autistiska tjejer. Detta kan vara ett skäl till att...
Liv & Hem
Unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa är missnöjda med övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt med de långa väntetiderna...
Skola
Om eleven inte känner sig delaktig och förstår undervisningen ökar risken för frånvaro och lägre måluppfyllelse. Men visuella stöd kan öka elevernas...
Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Skola
Många lärare upplever att den ofrånkomliga elevdokumentationen stjäl tid från undervisningen, dessutom är risken stor att dokumenten blir en kritisk...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Liv & Hem
Många böcker om autism handlar om hur autistiska personer fungerar, men med boken ”Vanliga människor – autistens guide till galaxen” vänder författaren...
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...