Sverige

Liv & Hem
Allt fler lägger märke till att många personer med adhd också har överrörliga leder. Forskningsfältet är ungt och försöker nu fastslå om det...
Skola
Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält...
Liv & Hem
Barns grammatik, ordförråd och språkanvändning påverkas negativt av skärmtid. Detta visar en ny långtidsstudie från Linköpings universitet där...
Liv & Hem
Jargongen och de hårda skämten kunde vara jobbiga när Marcus Haddon började arbeta på SSAB:s stålverk i Oxelösund. Men efterhand som han har blivit...
Liv & Hem
Sociala missförstånd, intryckskänslighet, oväntade förändringar – och oförstående vuxna. Socialpedagogen och elevassistenten Marlene Dahlberg,...
Liv & Hem
Stresskänslighet, perceptionssvårigheter och bristande aktivitetsreglering. Det är tre saker som har en gemensam nämnare – trötthet. Här är 5...
Liv & Hem
Många autistiska personer känner sig inte tagna på allvar när de söker vård. Om mötet mellan personal och patient går snett, till exempel för...
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Liv & Hem
Susan Contreras Cordovas vardag vändes upp och ner när hon fick dottern Abby, 8, som har autism och som saknar verbalt språk. Som npf-förälder har...
Aktiviteter
Svenska kyrkan strävar efter att vara en plats där alla ska känna sig välkomna. Nu har projektet "Kyrkan möter npf-familjer" startats för...
Liv & Hem
När tredje födelsedagen är i antågande screenas barnet för språkstörningar. Men hur går det sedan för barnen med språksvårigheter? Ulrika Schachinger...
Skola
Att räkna ut arean på en CD-skiva, vinkeln på en gitarr eller kostnaden för att spela in i en musikstudio. I stället för att kämpa med vanliga matteuppgifter...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Skola
Avsaknaden av tidiga hjälpinsatser, orimliga krav i läroplanen och mer pappersarbete för lärarna. Det är några faktorer som bidrar till att elever...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Liv & Hem
Föräldraskapet kan vara prövande, men när adhd finns med i ekvationen kan det bli ännu svårare att få vardagen med barn att gå ihop. En ny hemsida...
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Liv & Hem
Att oroa sig är en naturlig del av att vara människa, men ihållande oro kan leda till koncentrationssvårigheter, stress och försämrad livskvalitet....
Skola
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som pedagogen Maja Witting började utveckla på 1940-talet. Syftet är att steg för steg hjälpa...
Skola
Anders Westermark är en fena på att nå fram till eleverna på glid, men att hålla ordning på pappershögarna och mötestiderna har gått sisådär....
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Skola
Den senaste PISA-rapporten avslöjar en tydlig nedgång i svenska niondeklassares läsförståelse. Den bokaktuella pedagogikforskaren Camilla Nilvius...
Forskning
Idag pågår omfattande forskning om autism med fokus på biologi och genetik, hjärnans neurologiska nätverk och stöd i vardagen. Ett forskningsspår...
Liv & Hem
En ny studie visar att flickor och kvinnor får adhd-diagnos senare än pojkar och män. Studien har också kommit fram till att läkemedelsanvändandet...
Liv & Hem
Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med...