Evernote

För struktur i vardagen

Evernote är en app som hjälper dig att hålla ordning på anteckningsböcker, lappar och annan information. Personer med strukturella svårigheter kan ha speciellt stor användning av Evernote som en minneshjälp.

I appen kan du anteckna genom att skriva, ta en bild eller tala in ljud. Anteckningarna kan grupperas i mappar, eller taggas med olika nyckelord som gör det lätt att hitta och sortera med hjälp av sökfunktionen.

Alla anteckningar samlas i ett konto som kan synkroniseras på flera olika enheter så det är enkelt att skriva, bläddra i, söka och redigera dina anteckningar överallt där du har Evernote: smartphones, skrivplattor, datorer och Internet.

Du kan också dela dina anteckningar med andra, antingen genom att göra den offentlig genom en webbadress, eller med andra Evernoteanvändare. Där kan man ha hjälp av appen i skolarbetet. Genom att fotografera av anteckningar på tavlan och tala in kom-ihåg-meddelanden går det snabbt och enkelt att minnas saker. Dessutom kan lärare och föräldrar skaffa sig tillgång till samma Evernote-konto som eleven och på så sätt blir det lätt för alla parter att stötta eleven i skolarbetet.

I gratisversionen har man ett begränsat lagringsutrymme varje månad. Varje anteckning får inte överskrida 25 MB och det totala lagringsutrymmet är 60 MB per månad. Mer utrymme går att köpa till.

 

Pris: Gratis i grundversionen.

Tillgänglig för: iOS, Android, webb