Timstock

För att få koll på tiden

Timstock är en enkel, visuell timer som räknar ner tid med dioder som släcks en efter en. Den underlättar vardagen för personer som har svårt att planera sin tid eller förstå tidsbegrepp.

För den som använt en fysisk timstock är det lätt att känna igen sig. Appen fungerar i princip likadant, men har några extra funktioner. Du kan bland annat välja bland 20 olika alarmljud och välja om du vill ha röda prickar eller en blå linje som räknar ner tiden. Det finns också ett barnlås och tiden fortsätter räkna ner även om man går ut ur appen, även om det visuella då försvinner.

Det finns färdiga tidsalternativ med tiderna 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80 eller 100 minuter. Man kan också skapa fyra egna alternativ med tider man tycker är användbara.

Pris: 9 kronor.
Tillgängligt för: iOS