Hemmasittare och vägen tillbaka

Kartläggning, analys, samverkan och samordning mellan instanser skapar en hållbar förändring.

Skolfrånvaro övergår i värsta fall till arbetslöshet och utanförskap. Tidiga insatser och rätt resurser har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka” visar bland annat förslag till kartläggning och hur informationen kan analyseras, samverkan och samordning mellan instanser och hur man kan skapa en förändring som varar över tid.

Författarna Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Peter Friberg arbetar alla på Magelungen Utveckling AB. Där finns ett speciellt Hemmasittarprogram som fokuserar på att hjälpa barn, familjer och alla omkring dem för att barnet ska lyckas återgå till skolan.

 

Titel: Hemmasittare och vägen tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro.

Författare: Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Peter Friberg

Förlag: Columbus

ISBN: 978-918561725-8

Cirka pris: 205 kronor