Charlotte Pehrson

Liv & Hem
Linnea Ander, 24, har ADD och har lidit av tvång och självskadebeteende under större delen av sitt liv. Förra året vågade hon för första gången...
Skola
Karolinaskolan i skånska Höör var landets första gymnasium som riktade sig till elever med adhd. I dag tar man emot elever med problematik inom hela...