ResLedaren 2.0

Hjälpmedel
Appen ResLedaren hjälper till med planering innan och under resans gång. Behovet av ett hjälpmedel i trafiken för personer med kognitiva funktionsnedsättningar...