Salta Friends

Aktiviteter
Problemet? Många personer med funktionsnedsättning är ensamma och inaktiva. Lösningen? Det hoppas företaget Salta Friends bli en del av – genom...