Akademiska sjukhuset

Forskning
Magnetstimulering av hjärnan är en liten men växande behandlingsform vid svårare depression. ”Magnetstimulering är och kommer vara en kompletterande...
Liv & Hem
Många blir vissna i vinterns mörker. Du kanske redan känner till årtidsbunden depression, en annan konsekvens är krånglande sömnvanor som kan förklaras...