Jens Olsson

Metoder
Personer med neuropsykiatriska diagnoser kan behöva hjälpmedel för att strukturera, organisera och förstå sin vardag. Utöver detta är det viktigt...
Skola
Vad tycker eleverna egentligen? Ett nytt kartläggningsmaterial ger barn och ungdomar med npf tillgång till vad de känner och tänker om sin skolsituation....