Louise Fauvelle

Liv & Hem
Tonåren är en av de mest omvälvande perioderna i våra liv. För en person med NPF kan de nya kraven på planering och sociala kontakter bli extra svåra...