Nina Noren

Liv & Hem
Många unga vuxna med svår adhd-problematik klarar inte av vardagen på egen hand och bor därför kvar hemma hos sina föräldrar. Tillvaron kan bli...