Olivia Markström

Liv & Hem
Redan i mellanstadiet blev nedåtperioderna värre och hon fick prata med sin skolsköterska. Men det var först sista året på gymnasiet Nellie Lindgren...