SLU

Metoder
En ny metod för samspel i naturen ökade intresset för andra människor hos barn med autism. Barnen började prata mer och leka mer spontant. Även deras...