Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Kristina Byström är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och psykolog vid barn- och ungdomshabiliteringen i Skövde.

Premium En ny metod för samspel i naturen ökade intresset för andra människor hos barn med autism. Barnen började prata mer och leka mer spontant. Även deras mentalisering, alltså förmågan att tänka om egna och andras tankar och känslor, förbättrades. Det är några slutsatser i psykologen och forskaren Kristina Byströms avhandling.

– Det finns flera studier som visar att samspel med djur kan väcka barnens intresse så att de också blir mer sociala, men det är svårt att visa på förbättring över tid, bland annat för att sådana behandlings- och utvärderingsmetoder saknas. Detta berättar Kristina Byström, psykolog vid barn- och ungdomshabiliteringen i Skövde, för Special Nest. Hennes forskning, genomförd vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), om hur djur och natur kan underlätta utvecklingen hos små barn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons