Jennie Persson

Aktiviteter
Många personer i Sverige växer upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning. Siblings by Passalen sätter fokus på de personerna. Och behovet...