Anna-Lena Ahlström/Shutterstock

Skola
Hon vill att skolledare blir bättre på att ta tag i svåra elevsituationer på en gång – i stället för att konstatera misslyckanden i efterhand....