Nästa artikel

Spelar ditt barn mycket datorspel på fritiden? Då är chansen stor att det blir bra betyg i engelska i skolan. En ny studie från Karlstads universitet visar på ett tydligt positivt samband mellan att spela datorspel på fritiden och skriva bra uppsatser i årskurs 9.

– När vi testar ordförrådet i särskilda ordprov, så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela dataspel på engelska, desto större ordförråd har de. Det framkom även i den här studien. Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist i ett pressmeddelande.

Hon är docent i engelska och har i tidigare studier visat att datorspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. I den nya studien har hon, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven och vilka betyg de fick.

Resultaten visar att de frekventa datorspelarna till exempel använde fler antal ”svåra” ord i sina uppsatser, jämfört med de elever som var måttliga spelare eller inte spelade alls. Några exempel på svåra ord från elevernas uppsatser är creation, furthermore, maturity, opportunities, resources, surrender och vehicle. Den här gruppen fick även högre betyg på sina uppsatser.

Annons