Nästa artikel

Personer med tvångssyndrom, OCD, löper 88 procent större risk att dö under en tioårsperiod. Det visar ny en dansk studie, som följt över 10 000 människor med diagnosen.

Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade ritualer eller tankar. Ett vanligt exempel på tillståndet är tankar om att vilja undvika bakterier eller smitta, vilket leder till att man tvättar händerna överdrivet ofta och länge.

Mellan 1 och 2,5 procent av befolkningen drabbas någon gång av tillståndet.

I Läkartidningen rapporteras om en nyss publicerad dansk studie, med data från ungefär tre miljoner människor. Av dem hade 10 155 personer diagnosticerats med tvångssyndrom. Under de tio år som personerna följdes hade en större andel av personerna med tvångssyndrom avlidit, jämfört med övriga. En överdödlighet på 88 procent kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till saker som kön, ålder, övriga psykiatriska och fysiska sjukdomar, samt var personerna bodde. Både naturliga och onaturliga dödsfall var vanligare bland personer med tvångssyndrom än i befolkningen i stort.

Även om man sedan tidigare känt till att flera psykiatriska diagnoser hänger samman med ökad dödlighet, var den här studien den första som påvisat sambandet för just tvångssyndrom.

Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry

Läs mer: 

Annons