Karin Elf

Skola
KRÖNIKA. Karin Elf skriver om hur olika hjälpmedel och stöd kan åstadkomma mer inkludering i skolan. "Jag tycker att skärmar, pallar, hörselkåpor...
Skola
Matematik, engelska eller historia kanske är hur lätt som helst medan rasterna är de svåraste och mest energikrävande stunderna på hela skoldagen...