Nästa artikel

  • "Jag har några förslag på hur man kan göra rasten inkluderande för alla barn", skriver Karin Elf, som också bloggar på Adhdministeriet.se.

Premium Matematik, engelska eller historia kanske är hur lätt som helst medan rasterna är de svåraste och mest energikrävande stunderna på hela skoldagen för vissa barn – och kanske speciellt för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf.

Rast i skolans värld är för de allra flesta barn en stund av fri lek, vila från krav, lek med kompisar, prat och skoj. Man får hitta på nästan vad man vill under de där stunderna som rasterna är. Det är bara att välja fritt. Men att välja fritt är inte så bara för en del barn. Att välja fritt kan vara väldigt svårt för det krävs bland annat att man har en inre föreställningsförmåga om vad man kan tänkas vilja hitta på. På rasten behöver man också ha en egen startmoto

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons