Nästa artikel

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Halmstad ska undersöka hur fysisk aktivitet påverkar ungdomars hälsa. Detta rapporterar Hallandsposten.

Inspirationen till studien har hämtats från amerikanska undersökningar. De visar att träning och motion kan ha ungefär lika bra effekt som läkemedel och samtalsterapi på ungdomar med depression. BUP i Halmstad har fått ett forskningsbidrag på 150 000 kronor för att genomföra en egen undersökning med totalt 20 deltagare. Behandlingen ska pågå i 14 veckor; de första tio sker träningen i grupp medan resten av tiden ägnas åt individuella träningsval.

– Vi är nog tidigt ute med detta om man jämför med andra landsting, men det här har jag väntat på, säger chefsöverläkare Håkan Jarbin till Hallandsposten.

Kategorier: 
Forskning
Annons