Nästa artikel

Hur kan motiverande samtal (MI) användas med chatten som kommunikationsverktyg? Handboken "Att motivera till att vilja leva" av psykologen Liria Ortiz är en gudie i det motiverande chattsamtalet.

Skriften “Att motivera till att vilja leva – en handbok i motiverande chattsamtal” är resultatet av ett samarbete mellan Liria Ortiz, psykolog samt utbildare och handledare i motiverande samtal (MI), och föreningen Mind, som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa. Handboken vänder sig både till den som använder chatten som ett stödjande verktyg och till den som vill utveckla sin förmåga att stödja människor genom motiverande samtal. 

Motiverande samtal (MI), eller motivational interviewing, kommer ursprungligen från USA och är en internationellt spridd metod som syftar till att hjälpa personer att hitta motivation till att förändra något. Det kan exempelvis handla om ett destruktivt beteende, att våga prova nya saker eller att hitta struktur i sin vardag. Metoden används bland annat inom primärvård, psykiatri, skolhälsovård, socialt arbete och kriminalvård.

– Vi måste alltid ta hänsyn till individuella skillnader. Det är jättebra att ha möjligheten att föreslå för klienter som exempelvis har svårt att komma iväg till mottagningen att vi kan chatta i stället, har Liria Ortiz tidigare sagt till Special Nest. 

Kategorier: 
Metoder
Annons