Nästa artikel

  • "Kodning är ett fint stöd i samtalet, det underlättar, synliggör och kvalitetssäkrar samtalet för alla inblandade och fastställer att det är MI som görs", säger Sophie Dixelius.

  • Sophie Dixelius är beteendevetare som jobbat med kodning sedan 2013. Ihop med Linda Ljunggren är hon aktuell med en bok om kodning av motiverande samtal.

Premium Är nyårslöftet att sluta röka, börja träna eller söka nytt jobb? Bakom det nya och önskvärda beteendet finns ofta motiverande samtal, en metod som många yrkesgrupper förlitar sig på. En ny bok ska nu göra de motiverande samtalen ännu bättre genom så kallad kodning, vilket även kan öka chansen att nå fram till personen med npf.

Vi börjar med att klargöra två bitar. Den första biten är att den här sortens kodning inte har något med datorprogrammering att göra. Den andra är att ”motiverande samtal” i denna text kommer att följa branschlingo och förkortas som MI, från engelskans motivational interviewing. Nu till ämnet: yrkesgrupperna som jobbar med MI är många. Varje dag världen över sker samtal inom bland annat vård, skola och socialt arbete. MI är en väl beprövad metod som hjälper klienten att

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons