Petra Dahlberg

Metoder
Många verksamheter inom npf-världen arbetar på olika sätt med tydliggörande pedagogik. Men långt ifrån alla vet att psykologiprofessorn Eric Schopler...
Forskning
Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph...
Annons
Forskning
 
En robot är lättare att tolka än en människa och därför är robotar bra hjälpmedel för att träna socialt samspel. Just nu pågår ett stort forskningsprojekt...
Skola
Margareta Lundkvist offrade motvilligt en sommarlovsvecka för 22 år sedan för att gå en kurs i TEACCH. Hon var speciallärare och kände sig tvingad...
Skola
Emma Salander och Samuel Roy har båda haft det jobbigt i skolan med låga studieresultat och mobbning. Men på Vara folkhögskola har de hittat en plats...