Nästa artikel

Nu ska nio fall där elever har hållits fast av skolpersonal omprövas av Skolinspektionen. Dessa fall ska också kompletteras med läkarutlåtanden.

Hösten 2015 skrev Special Nest om Oscar, en då nioårig pojke med asperger och adhd, som flera gånger ska ha hållits fast av personalen på sin skola. Under hösten 2016 tog Sveriges Radio upp fallet och kunde visa att det fanns brister i Skolinspektionens utredning.

Efter det uppmärksammade fallet har Skolinspektionen på nytt gått igenom 41 fall av kränkande behandling av elever, rapporterar SR Ekot. Nio av dessa ska nu omprövas och kompletteras med läkarutlåtanden.

– De fallen som vi har valt att titta på igen är just de fallen där det skulle kunna finnas en medicinsk fara för eleven i det ingripande som har gjorts, säger Annica Runsten, rättschef på Skolinspektionen, till Ekot.

Kategorier: 
Skola
Annons