Nästa artikel

  • Skolinspektionen ska gå igenom 800 anmälningar där vuxna ska ha kränkt elever. Hur många av dessa anmälningar som rör just fasthållning går idag inte att säga. Skolinspektionen stänger inte dörren för att ännu fler fall kan komma att undersökas i framtiden.

Premium Skolinspektionen går nu igenom gamla fall av fasthållningar i skolan för att se om de bedömts på ett bra sätt. Ifall det behövs ska expertutlåtanden begäras in. Dessa ska användas för att avgöra ifall fasthållningen inneburit fara för barnet.

Special Nest har tidigare skrivit om Oscar, en då nioårig pojke med Aspergers syndrom och adhd, som flera gånger ska ha hållits fast av personalen i skolan. De ska också ha suttit på hans rygg. Ändå ansågs inte skolan ha utsatt Oscar för kränkande behandling. Efter att Sveriges Radio tagit upp fallet Oscar kunde de visa att det fanns brister i Skolinspektionens utredning. Sedan dess har myndigheten bestämt sig för att ändra sina rutiner. – I alla utredningar där vi kan konstater

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons