Nästa artikel

Premium En bokutgivning som riktar in sig på NPF-frågor. Det är förlaget Dynamos tanke. Huvudsyftet med förlaget är att ge unga personer med psykisk eller psykosocial funktionsuppsättning ett arbete.

Språket har stor betydelse. Ändå tänker vi ibland inte på hur vi använder orden eller deras egentliga innebörd. Varför heter det neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och inte funktionsuppsättningar? Detta vill Dynamo – Möjligheternas förlag ändra på. – Vi säger ”funktionsuppsättningar”. Det är ett ord som pekar på en människas möjligheter, inte dennes problem. Ordet ”funktionsnedsättningar” är nedlåtande, säger Anna Lundgren, projektledare för Dynamo.  

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons