Nästa artikel

  • Simon Kyaga vill förändra den stigmatiserade och orättvisa bilden av människor med psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Simon Kyaga, en av Sveriges ledande psykiatriker och forskare, har vetenskapligt visat att personer med psykisk ohälsa ofta har avundsvärda förmågor. Nu hoppas han kunna slå fast att detsamma gäller för personer med autism, adhd och add.

Tillsammans med fem andra forskare presenterade Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet, för ett par år sedan världens mest omfattande studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Resultatet var banbrytande och visade det som den grekiska filosofen Aristoteles hävdade redan under Antiken: att kreativitet och genialitet hör samman med en annorlunda personlighet.

– Frågan har diskuterats i tusentals år, men ingen har kunnat bevisa att det absolut är så eller att det absolut inte är så. Vår studie är den första i världshistorien som slår fast att människor med bipolär sjukdom, och släktingar till personer med schizofreni och bipolär sjukdom, är mer kreativa än övriga befolkningen, säger Simon Kyaga.

 

Större uppfinningsrikedom hos NPF-personer?
Kanske är psykisk sjukdom rentav en förutsättning för kreativitet? frågar sig Simon Kyaga i sitt Sommarprat i P1 förra sommaren. Den frågan har han ännu inget svar på.

Men hans forskning på kreativitet och annorlunda personlighet fortsätter. Just nu studerar han sambandet mellan kreativitet/uppfinningsrikedom och NPF-diagnoserna autism, adhd och add. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Uppfinnareföreningen görs en pilotstudie, och resultatet hittills tyder på att sambandet kan finnas.

– Min tes är att sambandet finns. Det är svårt att inte tro det när jag så ofta träffar patienter som både visar och själva upplever att det är så.  Jag behandlar många med adhd som är kreatörer och entreprenörer, och som man definitivt kan betrakta som mer kreativa än genomsnittet, säger Simon Kyaga.

– Det är viktigt att ta reda på hur det faktiskt ligger till. Vi vill gärna tro att det ska finnas ett samband, men ännu vet vi inte det säkert, fortsätter han.

 

Mer data om personer med adhd behövs
Till skillnad från den första studien om psykisk sjukdom, är dataunderlaget för pilotstudien om adhd begränsat.

– Precis som i förra studien har vi tidigare använt oss av data från slutenvården, eftersom det helt enkelt inte finns mycket annat att utgå från. Antalet personer med adhd, add och autism i slutenvården är inte stort, och resultatet blir därför inte representativt för gruppen.

Något samband mellan adhd och kreativa yrken har Simon Kyaga och hans kollegor inte kunnat se.

– Förutsättningarna är inte desamma i den här studien, vilket är en utmaning. Vi måste titta på fynden på ett annat sätt, säger han och nämner idén om att kreativitet styrs av signalsubstansen dopamin. Det är mycket intressant att titta närmare på, eftersom den läkemedelsbehandling som finns för adhd påverkar dopamin. På en neurofysiologisk nivå går det att se hur sambandet mellan kreativitet och adhd skulle kunna uppstå.

 

Forskning viktig för att förändra orättvis bild
Simon Kyaga vill förändra den stigmatiserade och orättvisa bilden av människor med psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I våras gick Microsoft ut med nyheten att de skulle anställa tio personer med autism, på grund av deras förmåga att ta till sig information och deras överlägsna kunskaper i matematik och kodning.

– Många har avundsvärda förmågor som behöver tas tillvara. Ju mer vi kan tillåta ett annorlunda beteende, desto bättre förutsättningar har vi att skapa nya idéer, säger han.

Han hoppas att forskningen kring sambandet kreativitet och NPF-diagnoser bara är sin linda. Det vetenskapliga underlaget är ”minst sagt skakigt”, eftersom så lite har gjorts.

– Det här är en pilotstudie och vi har empiriska data på gång, vilket är en förutsättning för att kunna söka mer forskningspengar. Det är inte så att data kring NPF-personer ligger samlad någonstans, utan man måste gå ut och ta fram den. Det tar tid, säger Simon Kyaga.

KREATIVITET OCH PSYKISK SJUKDOM

  • Simon Kyaga och fem andra forskare vid Karolinska institutet publicerade 2012 resultatet av världens mest omfattande studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom.
  • Nationella register över mer än en miljon svenskar låg till grund för studien, som är den första i historien som kunnat fastställa ett samband.
  • Forskarna undersökte förekomsten av psykisk sjukdom (schizofreni, bipolär sjukdom och flera andra psykiatriska diagnoser) i relation till personernas yrkesval. Även omgivande miljö och kultur studerades.
  • Resultatet visade att det finns en tydlig koppling mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Kreativa yrkesgruppper lider mer av psykisk sjukdom än andra. Bakgrunden bedöms vara både beroende av underliggande personlighetsdrag och miljöfaktorer.
  • Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Uppfinnareföreningen driver Simon Kyaga nu ett forskningsprojekt för att se om det även finns ett samband mellan kreativitet och NPF-diagnoserna adhd, add och autism.

 

Läs mer: 

Annons