Nästa artikel

Med en hjärnkamera som kan mäta två hjärnor i taget hoppas forskare få ny kunskap om social interaktion.

En människohjärna ägnar mer kraft åt det sociala samspelet än åt annat. Det anser forskare. Trots detta har hjärnforskare hittills bara kunnat filma en hjärna i taget.

Riita Hari är professor i neurovetenskap vid Aaltouniversitetet i Esbo, Finland. Hon och hennes kollegor har börjat använda en så kallas funktionell magnetresonanskamera, fMRI, där två personer får plats. De ser, hör, berör och känner dofter av varandra inne i kameran. Förhoppningen är att det ska ge ny kunskap. Bland annat vill de använda tekniken för att se hur hjärnan hos en person med autismspektrumstörning skiljer sig från en mer genomsnittlig hjärna i en nära social situation.

Källa: Modern Psykologi

Annons