Nästa artikel

Ny teknologi ska hjälpa barn med autism och begränsat språk att uttrycka sig.

En ny apparat som heter VocaliD kan hjälpa barn med autismspektrumstörning och begränsat språk. Teknologin är skapad av forskare vid Northeastern University i Boston.

Idén är att matcha barnets kommunikativa ljud med inspelat tal från en digital ’donator’. I apparatens mjukvara finns inspelningar från tusentals ’donatorer’ i olika åldrar och med olika dialekter. Mjukvaran tränas till att känna igen barnets egna ljud, och kopplar sedan dessa till sparade ord och meningar. Slutprodukten blir en blandning av barnets och ’donatorns’ röster ’.

Man hoppas att på så sätt kunna skapa en röst som i så hög grad som möjligt är barnets egen, men som fungerar bättre i kommunikation. Förhoppningen är att VocaliD ska kunna hjälpa en del barn med autism att bättre uttrycka sin vilja, och på så sett öka deras livskvalité.

Annons