Nästa artikel

Personer som är spelberoende kan kanske behandlas med läkemedel. SBU ska nu undersöka detta.

Special Nest har tidigare skrivit om spelberoende.

Nu ska Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i ett första steg gå igenom internationell forskning för att se om det finns tillräckligt stöd för att ordinera läkemedel till dem som tappat kontrollen över sitt spelande, det skriver Dagens Nyheter.

SBU kommer bland annat att undersöka om läkemedel som testats för andra beroenden kan ha effekt. Det kan till exempel handla om Naltrexon som används vid alkoholavvänjning. Andra möjliga mediciner är de som reglerar dopaminet, en signalsubstans som är kopplad till kroppens belöningssystem.

SBU:s kartläggning är en del av det kunskapsstöd om spelberoende som Socialstyrelsen ska ta fram.

Annons