Nästa artikel

Här är allt NPF-relaterat som händer i Almedalen torsdagen den 7 juli.

Vad krävs för att åstadkomma varaktiga förbättringar i vård och omsorg?

Arrangör: Vinnvård
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Forskningen generar konstant ny evidens. Men steget därifrån till förbättrad vård och omsorg är fortfarande väldigt stort. Vilken kunskap behövs för att åstadkomma hållbara förbättringar? Vilka metoder behöver utvecklas? Vilken samverkan måste ske? Ta del av goda exempel, och tankar om framtiden.

 

När individen blir det centrala i välfärden: Om ändrat synsätt och lönsam samverkan

Arrangör: FINSAM i Malmö, Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö, Nationella Rådet för finansiell samordning, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS)
Tid: 08:00 - 08:45
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Sociala investeringar lönar sig för kommun, landsting och statliga myndigheter. Men den störste vinnaren är individen. Ett möte om samverkan som ger resultat. Med utgångspunkt från unga med behov av långvarigt stöd samt integrationsarbete med internationella kvinnor, där stöd inte motsvarat behov.

Enkla problem kan klaras på egen hand. Ju mer komplexa problemen är – dess större blir vinsterna i samarbete och samverkan. Arbetsmarknadstorget i Skellefteå är en myndighetsgemensam plattform. Målgruppen är arbetslösa ungdomar 16 – 29 år som har behov av minst två myndigheter och ett långvarigt stöd. Här samordnas insatser utifrån individens behov.

 

Hur kan vi få killar att prata om hur de mår?

Arrangör: Tilia och Suicide Zero
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Almedalens bed and breakfast

70% av de självmord som begås är av killar. Hur får vi dem att prata om du de mår? Hur kan vi upptäcka signaler och vad gör vi när de väl upptäcks?

 

Gamification – ett verktyg för att lösa utmaningar inom hälsa, omsorg och utbildning?

Arrangör: Uppsala universitet
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Gamification, eller spelifiering, innebär att spelmekanismer används för att mobilisera engagemang och motivation genom att använda kända mönster från spelvärlden. Syftet kan vara att belysa och utforska komplexa frågor, men även att motivera beteendeförändringar och stimulera och lärande.

 

Vad är god kvalitet i hem för vård och boende (HVB)?

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Vad vet vi om resultatet inom HVB-verksamheter? Hur vet vi att vi gör rätt och att de vi ger stöd, behandling och omsorg blir bättre? Hur förvissar vi oss om att de som tar del av stödet blir självständiga och delaktiga? Hur företräder utförarna de mest utsatta som saknar egna sociala nätverk?

 

När spel blir ett problem. Vad kan vi göra för att spelberoende skall skrivas in i Socialtjänstlagen

Arrangör: Spelberoendes riksförbund
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Spelberoende drabbar ca 2 % av befolkningen och runt varje spelare finns det upp till 8 anhöriga som drabbas. Få kommuner tar sitt ansvar gentemot spelberoende. För många är räddningen kamratstödjande föreningar och den ideella verksamheten som de bedriver.

 

Hur stärker vi självkänslan för framtidens kommunikatörer?

Arrangör: Ängbybarnens förskolor
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Talarplats, Hamnplan

Hur stärker vi självkänslan för framtidens kommunikatörer? Hur ger vi barnen avgörande verktyg för att kommunicera med omvärlden? Hur arbetar vi och gör skillnad med empatisk kommunikation?

 

Kan skolan göra mer för att upptäcka våldsutsatta elever?

Arrangör: Rädda Barnen
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Almedalens bed and breakfast

Uppmärksamma våldsutsatta barn – hur ser samhällets insatser ut idag – vad brister och vad fungerar. Hur kan vi främja nya arbetssätt som syftar till att minska mörkertalet och komma in med rätt stöd/behandling i rätt tid?

 

Institutionernas tid är förbi – låt det vara så

Arrangör: Föreningen JAG
Tid: 13:00 - 13:30
Plats: Hamnplan, H223

Är det historielöshet som gör åtstramningarna inom personlig assistans möjliga? Har beslutsfattare och politiker glömt hur personerna med de största funktionsnedsättningarna levde innan vi fick personlig assistans? Ser man inte att den personliga assistansen är bevis på att Sverige har lyckats?

 

Hemmasittare – hur får vi våra barn att vilja gå kvar i skolan?

Arrangör: Sommarkollo4me
Tid: 13:30 - 15:00
Plats: Mellangatan

Trots rådande skolplikt är det långt ifrån alla barn i Sverige som går i skolan. Långvarig skolfrånvaro kan leda till utanförskap och isolering. Hur kan vi motverka detta? Erfarenheter från kollo för hemmasittare och ungdomar som haft långvariga perioder av skolfrånvaro.

 

Vad är den ekonomiska konsekvensen av mobbning?

Arrangör: Friends
Tid: 14:20 - 15:00
Plats: S:t Hansgatan 21

Varje år utsätts 60 000 barn och unga för mobbning. Det innebär först och främst ett stort lidande för den som drabbas, men får också stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Vår rapport om mobbningens samhällsekonomiska konsekvenser analyserar hur stora kostnaderna blir.

 

Vägval skolan: Vem har bästa förslagen för kunskap och likvärdighet?

Arrangör: Lärarnas Riksförbund
Tid: 14:30 - 15:50
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Hur förbättrar vi kunskapsresultat, likvärdighet och lärarnas förutsättningar? Vilka är skiljelinjerna i skolpolitiken?

Annons