Nästa artikel

Här är söndagens Almedalsprogram till allt som rör NPF-världen.

Seminarium: Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Arrangör: Handikappförbunden, HandikappHistoriska Föreningen
Tid: 10:30 - 12:00
Plats: Skeppsbron, H114, Handikappförbundens tält

Om erfarenheter, vunna segrar och Funktionshinderskonventionen som redskap i dagspolitiken.

 

Seminarium: Har riksdagspartierna gett upp sina funktionshinderpolitiska ambitioner?

Arrangör: Handikappförbunden
Tid: 12:00 - 12:50
Plats: Skeppsbron, H114, Handikappförbundens tält

Den politiska ambitionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning får stå tillbaka för kostnadsdiskussioner och en försvagad välfärd.

Var femte medborgare har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. En del av befolkningen kommer alltid att bestå av personer med funktionsnedsättning, men inom många samhällsområden är det stora skillnader i levnadsvillkor jämfört med den övriga befolkningen. Under senare delen av 1900-talet genomfördes många reformer som syftade till att utjämna klyftorna. På 2000-talet har reformerna uteblivit och den politiska debatten handlar alltmer om kostnader och särlösningar än om mänskliga rättigheter och full delaktighet.

 

Seminarium: Från vårdobjekt till medborgare med personlig assistans

Arrangör: Föreningen JAG
Tid: 15:00 - 15:25
Plats: Hamnplan, H223, JAG-tältet

Den som inte syns finns inte. Den som inte höjer sin röst och markerar sin plats räknas inte som en del av samhällsgemenskapen. Då blir en lätt ett objekt i andras värld. Någon som andra hanterar, ansvarar för och bestämmer över. Vi accepterar inte den rollen. Vi är medborgare som andra.

 

Seminarium: Kan digitala verktyg effektivisera och öka kvaliteten i offentlig sektor?

Arrangör: Health Navigator
Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1a

Offentlig sektor står inför stora utmaningar – följa upp sociala investeringar, hitta de bästa familjehemmen, samarbeta bättre kring personer med stora behov och strukturera förbättringsarbete i vården – hur kan digitala verktyg bidra till effektivitet och kvalitet?

Följupp.nu - Familjehemsverige.se - Genombrott.nu - Sipkollen.se - Asylsjukvardsplattformen.se - På kort tid har en stor mängd digitala verktyg utvecklats för att svara mot hastigt uppkomna behov inom offentlig sektor. Hur kan behoven tillgodoses i framtiden och vad krävs för att verksamheterna ska se ökad effektivitet och kvalitet i vardagen? Kom och diskutera och inspireras!

Annons