Nästa artikel

Forskare på universitetet vid West of England tror att personer med autismspektrumdiagnos kan dra nytta av Virtual Reality-teknik för att träna sina förmågor att avkoda sociala situationer och att förbättra sitt självförtroende.

Dr Nigel Newbutt, ansvarig för medier och digitala kulturer på universitetet har undersökt hur sociala världar som Second Life kan hjälpa personer med autismspektrumdiagnos att navigera i sociala situationer; exempelvis att gå på bio, besöka ett kafé eller att delta i en jobbintervjusituation.

– Det finns ett växande underlag som pekar mot att många människor med autismspektrumdiagnos tycker att det är lättare att interagera via teknik och i vissa fall mer naturligt än att interagera med personer i verkliga livet. Det finns också forskning som pekar mot att spel som Minecraft och virtuella världar som Second Life har stor potential till att hjälpa någon med autismspektrumdiagnos att öva och utveckla sina sociala färdigheter; bygga sitt självförtroende och prova sig fram i den virtuella världen utan att behöva vara rädd för sociala konsekvenser i det verkliga livet, säger Dr Nigel Newbutt i en nyhetsrelease till universitetets hemsida.

Att utföra experiment genom VR-teknik är inte någonting nytt utan gjordes redan för mer än tio år sedan. Men Dr Nigel Newbutt tror att det finns större möjligheter för tekniken att bli tillgänglig för den som behöver eftersom tekniken inte länge är lika dyr.

– Vi ville undersöka hur en VR-hjälm och interaktiv teknologi skulle kunna hjälpa människor med att utveckla sina sociala färdigheter och att komma över sina hinder i kommunikationen, som ett verktyg de senare kan använda i verkliga sociala situationer, säger säger Dr Nigel Newbutt till universitetets hemsida.

– Med så många som en på 68 personer har blivit diagnosticerad med autismspektrumdiagnos och det finns potential för tekniska verktyg för de människor som påverkas, säger Dr Nigel Newbutt till universitetets hemsida.

 

Källor:

 

http://info.uwe.ac.uk/news/uwenews/news.aspx?id=3221

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons