Nästa artikel

Skolornas elevhälsoarbete är på schemat när Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till dialogkonferenser i november. I dag, den 10 augusti, öppnar anmälan.

Konferenserna ska genom bland annat panelsamtal behandla olika frågor kring elevhälsoarbete och ge deltagarna möjlighet att ta del av nya perspektiv och tankar. Skolor kommer också att finnas på plats och berätta om hur de utvecklar sitt elevhälsoarbetet.

–       Vi kommer att fokusera på hela skolans elevhälsoarbete och vad det kan innebära att höja elevhälsokompetensen. För att en skola ska komma till ett utvecklingsarbete i elevhälsofrågor måste rektor och elevhälsoteam börja med att prata om hur man arbetar med frågorna i skolan idag. Det handlar om att granska sin egen verksamhet, säger Erica Sjöberg, som tillsammans med sin kollega Sarah Neuman ansvarar för konferensen, i en artikel på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Konferenserna genomförs i Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och Stockholm. Sista anmälningsdag är 30 september.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons