Nästa artikel

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram materialet ”Stöd vid möten” för att underlätta för personer med autismspektrumtillstånd, ast, i kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper.

De fem grupper materialet riktar sig till är skolpersonal, personal inom hälso och sjukvård, personal på arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen samt kollegor på den egna arbetsplatsen.

Materialet består av punktlistor som innehåller vanliga önskemål, exempelvis om hur miljön ska utformas, hur kontakten ska ske och andra svårigheter som ofta förekommer. Efter att ha kryssat i det man anser är viktigt för en själv ger man listan till den person man vill ska ha den. På så sätt är alltså material öppet för att formas individuellt efter den enskilde personens behov.

Materialet grundas på broschyrer som har tagits fram av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism och sedan bearbetats inom Samlas-projektet, som bland annat syftade till att öka kunskapen om Aspergers syndrom inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons