Nästa artikel

  • Johanna Björk adhd-konsulent
"Jag tror det behövs någon kunnig, utomstående som lyssnar" säger Johanna Björk som arbetar som adhd-konsulent på Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser i Göteborg.

Johanna Björk arbetar med rådgivning, information, handledning, vägledning och kunskapsspridning om alla typer av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser, både mer kända och mycket sällsynta, men i samtliga diagnoser ingår någon form av svårighet med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Syftet är att öka förutsättningarna för ett bättre bemötande för alla medborgare i Göteborgs kommun.

Det är ett enormt tryck efter att få tillgång till Johannas hjälp och kön ökar ständigt. Hon har därför upprättat många vägar för att nå ut med sin kompetens.

– Jag försöker effektivisera genom att ha stora föreläsningar som kan nå flera på samma gång. Jag gör också videor på hemsidan vid sidan om min handledning och konsultation.

Johanna har en stark övertygelse om att strategier om förhållningssätt och bemötande i kombination med utbildning om vad själva nedsättningen innebär behöver nå ut till allmänheten.

– Det är intressant att övertyga människor om att deras förhållningssätt har betydelse och att det inte bara handlar om teoretisk kunskap. Jag kopplar teori till praktik och ger exempel på vad en problemsituation kan bero på. Man måste förstå varför personen beter sig på ett speciellt sätt, det är alltid situationsbundet. Beteenden kommer inte bara, de beror alltid på något. Bemötandet har stor betydelse. Många arbetar mer med musklerna än bemötandet.

Johanna Björk är ofta anlitad i skolans värld för att prata med elever, föräldrar, lärare och rektorer men har även varit i flygbranschen, bilindustrin och i kyrkan. Där möter hon chefer, HR-avdelningar och medarbetare. Ofta på initiativ av en chef efter att frågeställningar finns om hur man ska bemöta individer i personalen, hur man kan lägga upp ett medarbetarsamtal eller hålla ett lönesamtal.

– Det är svårare att få med sig vuxna på tåget. Personalen är ofta skeptisk till att de behöver mig som konsult, det kan ta lite tid att få dem att känna att vi är på samma sida. Därför förbereder jag mig väldigt noga, och läser på om deras område, för att hamna i deras verklighet.

 Tjänsten startade som ett arvfondsprojekt i samarbete med Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor Christopher Gillberg. Funktionen blev efter projektets slut en del i stiftelsen Ågrenska. Göteborg har som enda kommun i Sverige den här tjänsten och Johanna Björk har arbetat som adhd-konsulent i tio år. Under den tiden har hennes arbete utvecklats. Hon tror att det dels beror på att samhällsklimatet är annorlunda och att vi pratar mer öppet om diagnoser idag, dels beror efterfrågan på att skolan förändrats.

– Kraven i skolan har ökat, det är mycket svårare att gå i skolan idag än för 25 år sedan, det är också svårare att vara lärare. Då måste vi börja fundera över vad vi har för förväntningar på barn och ungdomar som är i sin utvecklingsfas. Klasserna är för stora och kommunikationen mellan skola och hem är bristfällig. Föräldrar och skola krockar och försöker övertyga varandra att de har rätt, men så är det olika saker de pratar om. Då handlar mitt jobb om att stärka människor, så de får känna att de är på rätt väg.

Johanna Björk är övertygad om att hennes konsultfunktion är viktig.

– Jag fungerar ibland som medlare, alla föräldrar orkar inte förklara sitt barns problematik hela tiden, jag förstår dem, då kan jag åka ut till exempelvis ett idrottsförbund och föreläsa. Jag får också många samtal från anonyma personer som vill ha en second opinion på det de fått höra från vården eller så vill de veta om skolans kommentarer är okej. Jag tror att det behövs någon kunnig, utomstående som lyssnar.

Annons