Nästa artikel

Om du uttrycker självmordstankar på Facebook i framtiden kommer det sociala nätverket snabbt att ta kontakt med dig.

Nu tar Facebook ett större grepp för att ge stöd och hjälpa personer som har självmordstankar. Det skriver Expressen.

När personer som uttrycker självdestruktiva tankar rapporteras till Facebook kommer sociala medier-jätten nu att agera mycket mer kraftfullt än vad man tidigare gjort. Bland annat kommer nätverkets anställda själva att slå larm till myndigheter om det finns akut fara för liv eller död.

– Det är för att de ska kunna åka och hindra en person från att göra verklighet av tankarna, säger Christine Grahn, public policy manager för Facebook i Norden till Expressen.

Facebook har 1,65 miljarder användare över hela världen. Förhoppningen är nu att de bättre ska kunna stötta personer som uttrycker självmordstankar eller annat självskaderelaterat innehåll på Facebook.

– Vi har haft omfattande kontakter med experter på området i det här arbetet och det viktigaste när man har till exempel självmordstankar är att man får kontakt med andra människor, säger Christine Grahn, public policy manager för Facebook i Norden.

Rent praktiskt handlar det om en ny del av deras system för att rapportera innehåll. Där man tidigare har kunnat rapportera innehåll som uttrycker självmordstankar eller självdestruktiva tankar kommer man nu som användare få ett mycket mer digert stöd. Man kommer dels uppmanas att kontakta den nationella skutlinjen (I Sveriges fall 112), dels få ett alternativ om att kontakta personen i fråga via meddelande eller samtal. I det fallet får användaren också stöd i hur man kan bemöta personer som uttrycker självmordstankar. Facebook kommer också att granska det rapporterade innehållet för att se om något är särskilt akut.

Användaren som rapporteras kommer att mötas av ett meddelande från Facebook. "Någon som har sett ditt inlägg tror att du kanske har det tufft just nu. Vi vill gärna hjälpa dig om du vill ha vårt stöd", står det i meddelandet. Därefter ges användaren valet att kontakta en vän eller en hjälplinje samt att få tips och stöd kring hur man kan hjälpa sig själv.

Föreningen Mind, som jobbar med förebyggande arbete kring psykisk ohälsa, har varit involverade i arbetet med funktionens lansering i Sverige.

Annons