Nästa artikel

  • Melvin Rehnlund och Angelica Larsson är två Hjärnkoll-ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och npf.

  • Angelica Larsson.

  • Melvin Rehnlund.

Premium Hjärnkoll-ambassadörerna Melvin Rehnlund och Angelica Larsson föreläser om erfarenheter av att som ung leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Under inspirationsdagen "World Mental Health Day” pratade de också om psykisk ohälsa som ett resultat av samhällets ofta prestationsbaserade normer. Special Nest summerar deras samtal.

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Kärnan i förbundet är ambassadörerna med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Melvin Rehnlund och Angelica Larsson är två av ambassadörerna som föreläser om sina erfarenheter. Det var när Melvin Rehnlund, 19, började högstadiet och bytte skola som han började må allt sämre. – Det kändes om allt ansvar vilade på mina axlar. Kraven från

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons