Nästa artikel

Ellen Landberg arbetar som ledarskapsutvecklare kring jämställdhet, mångfald och inkludering på chefsorganisationen Ledarna. Hon menar att sannolikheten för att medarbetare ska våga berätta om sin diagnos ökar om de känner sig trygga och inkluderade. För att åstadkomma det är det viktigt med ett tydligt ledarskap – något som samtliga medarbetare mår bra av.

– När arbetsuppgifter är tydligt specificerade och chefen ger regelbunden feedback och uppföljning ökar sannolikt trivseln för alla anställda, säger Ellen Landberg till Riksförbundet Attention.

Hon menar att det är viktigt att det diskuteras vilken typ av ledarskap som krävs för att skapa en organisation som är inkluerande. Som exempel bör en ledare som misstänker att en anställd har extra behov ställa samma frågor som till alla anställda:

– Vad behöver du för att göra ett bra jobb? Hur kan vi hjälpa dig för att du ska trivas här? Är det något jag missat?

Om det visar sig att en anställd har en diagnos behöver arbetsgivaren förstås skaffa kunskap om den aktuella diagnosen. Ellen Landberg menar dock att allt fler arbetsgivare inser att funktionsnedsättningar inte sitter i individen utan i miljön, och hoppas att frågan ”Hur ska vi göra för att du ska trivas här hos oss?” har blivit vanligare.

Ofta är det förväntningar kring sociala normer som ställer till det mest. Det kan vara i situationer som fika, kickoff eller personalfest.

– Om man inte fattar att det är de sociala normerna som väcker frustration utan tänker att det är individerna det är fel på kan fikasituationer ge grogrund för konflikter. Du behöver inte ha en diagnos som innebär att du inte tycker om att kallprata för att inte vilja delta i allt som hittas på. Jag vill inte heller leka på arbetstid, säger Ellen Landberg till Riksförbundet Attention.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons