Nästa artikel

Personer med NPF kan komma att få möjligheten till ett anpassat högskoleprov. Det är Universitet- och högskolerådet som har startat en utredning för att se över om det finns skäl för anpassning.

Högskoleprovet är en väg in på universitet och högskolor. För personer med dyslexi och synnedsättning finns möjligheten att göra ett anpassat högskoleprov.

Nu utreder universitet- och högskolerådet hur olika diagnoser inom NPF kan påverka förmågan att skriva ett högskoleprov. En av organisationerna som tillfrågats är Riksförbundet Attention.

På sin hemsida skriver Riksförbundet Attention att ökad skrivtid visserligen är en välkommen anpassning men att fler anpassningar behövs för att tillgodose NPF-personers behov i samband med provskrivning. 

 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons