Nästa artikel

När det skett ett självmord är det viktigt att förstå orsakerna. På så sätt kan man hindra att det sker igen. Kommunen har en viktig roll i det självmordsförebyggande arbetet. Därför ska de få stöd i att utreda självmord.

Eftersom kommunen finns så nära medborgarna är det ofta där man kan lägga insatser för att förebygga självmord. En av dessa insatser heter “Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser”. Det består av ett skriftligt material, riktat till chefer och beslutsfattare inom kommunen.

En händelseanalys är en systematisk utredning av vad som hänt. I strategin ingår dessutom att man upprättar en åtgärdsplan. Att använda sig av händelseanalys är en av nio strategier i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.

Varje år tar cirka 150 ungdomar i Sverige sitt liv.

Läs mer: 

Annons