Nästa artikel

En fjärdedel av skolbarnen är rädda för att bli ensamma på rasten, visar en undersökning från nätverket Friends, enligt Sveriges Radio.

Detta är första gången som Friends presenterar siffror för mobbning och kränkningar bland yngre skolbarn från förskoleklass till årskurs tre. Cirka 13 000 elever från hela landet har svarat på frågor i en enkät, där barnen kunde lyssna på frågorna och klicka på bilder för att svara. Resultatet visar alltså att 25 procent är oroliga för att bli ensamma på rasten, medan 40 procent svarar att de känt sig otrygga någonstans på skolan, till exempel på toaletterna, i omklädningsrummet och på skolgården, enligt Sveriges Radio.

Kategorier: 
Skola
Annons